Пам'ятник «Радянським громадянам і військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської Армії, розстріляним німецькими фашистами у Бабиному Яру». 1976 р.

Monument to "Soviet citizens and prisoners of war, the Soviet Army soldiers and officers, who was shot by the German fascists in Babi Yar". 1976

Скульп. М. Лисенко, О. Вітрик, В. Сухенко, арх. А. Ігнащенко, М. Іванченко, В. Іванченков

Sculptors: M. Lysenko, A. Vitrik, V. Sukhenko Architects: A. Ignashchenko, N. Ivanchenko, V. Ivanchenkov

Три металеві плити з написами російською, українською та їдиш: «Тут у 1941–1945 роках німецько-фашистськими загарбниками було розстріляно понад сто тисяч громадян міста Києва і військовополонених». До 1989 р. – одна плита з українським написом

Three metal plates with inscriptions in Russian, Ukrainian and Yiddish: "Here in 1941?1945 were killed over a hundred thousand citizens of Kiev and prisoners of war by German-fascist invaders". Until 1989 – one plate with the Ukrainian inscription

Між вул. Дорогожицькою, О. Теліги, Мельникова і Оранжерейною, на території Бабиного Яру

Between Dorogozhitska, E. Teliga, Melnikov and Oranzhereina streets, on the Babi Yar territory