ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 10  План існуючого розташування міста // Генеральний план реконструкції м. Києва. - К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 // ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 8.