ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 11  П'ятирічний план реконструкції м. Києва. 1936-1940 р. // Генеральний план реконструкції м. Києва. - К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 // ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 45.