ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 15  Проект планування Петрівсько-Куренівського р-ну // Генеральний план реконструкції м. Києва. - К.: Київ. міська Рада. Арх.-план. управл., 1936 // ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 2641, арк. 38 зв.