ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 21  План Києва / Склад. Карт. відділом Держ. Треста Київгеозйомка; Під загал. ред. О.В. Власова; Відп. ред. О.І. Марчук. - 1:10 000. - К., 1947 // СК НБУВ, А 554.