ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 23  Київ: Картосхема з трасами міського транспорту / Авт.-упоряд.: Жебуньов В.М. та ін.; Ред. Поволоцький А.І. - Б. м-бу. - К.: Політвидав України, 1965 // СК НБУВ, В 1533.