ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 24  Київ: Картосхема з трасами міського транспорту / Авт.-упоряд.: Анненков В.П. та ін.; Ред. Ставнійчук П.П. - Б. м-бу. - К.: Політвидав України, 1973 // СК НБУВ, В 1584.