РИСУНКИ
№ 4  Місто Київ. Схематичний план / Склад. Арх.-План. Управою Київської Міськради. - 1:25 000. - Харків, 1935 // МІК.