общественный комитет
для увековечения памяти
жертв бабьего яра
комитет «бабий яр»
Українська  Русская
главная заповедник имена история документы полемика ссылки о нас
ДОКУМЕНТЫ

О внесении изменений и дополнений к решению Исполкома Киевского городского Совета народных депутатов от 16.07.79 № 920 «Об уточнении границ историко-культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры в г. Киеве» (извлечения)

17 мая 2002 г.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

№ 979 від 17.05.2002

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 № 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві»

 

У зв’язку із зміною назв вулиць та з метою упорядкування справи з охорони пам’яток історії та культури міста відповідно до законів України «Про охорону культурної спадщини» (1805-14), «Про архітектурну діяльність» (687-14), «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), «Про столицю України – місто-герой Київ» (401-14), Земельного кодексу України (2768-14), інших відповідних законодавчих та нормативних актів:

1. Внести зміни в додатки до рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.79 N 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві», виклавши їх в редакції згідно з додатками 1, 2.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Ромашка В.І.

 Голова О.Омельченко

 

 Додаток 1
до розпорядження
Київської міської державної адміністрації
від 17.05.2002 р. № 979

МЕЖІ
історико-культурних заповідників
і зон охорони пам’яток історії та культури
на території м. Києва

 

1. Заповідники

 1.1. Архітектурні заповідники

1.1.10. Комплекс пам’яток архітектури Кирилівського монастиря в межах: Врубелівський узвіз, вул. Олени Теліги, схили гори.

 2. Охоронні зони

2.2. Археологічні охоронні зони

 2.2.1. … схили гір до Кирилівських висот, Врубелівський узвіз, вул. Олени Теліги, вул. Фрунзе…

 3. Зони регулювання забудови

 3.3. Зони регулювання третьої категорії

 3.3.1. Вул. Мельникова.., вул. Пугачова, територія обласної лікарні.

3.3.2. …вул. Фрунзе, вул. Олени Теліги…

 3.4. Зони охоронюваного ландшафту

3.4.5. …вул. Мельникова, вул. Олени Теліги, вул. Фрунзе…

 Заступник голови Т. Меліхова

 

Додаток 2
до розпорядження
Київської міської державної адміністрації
від 17.05.2002 р. № 979

 

СТАТУС
історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури
на території м. Києва

 

1. Статус заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури на території м.Києва визначається відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (1805-14), Закону України «Про музеї та музейну справу» (249/95-ВР), Закону України «Про архітектурну діяльність» (687-14), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР), Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (586-14), Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» (401-14), Земельного кодексу України (2768-14).

2. Статус заповідників Національного значення встановлюється відповідно до законодавства України.

3. Залежно від характеру історичного середовища на історико-культурні заповідники і зони охорони пам’яток історії та культури на території м.Києва поширюється принцип реставрації, реабілітації та режим регенерації з обмеженим перетворенням історичного середовища.

4. Для історико-культурних заповідників, зон охорони пам’яток історії та культури необхідно передбачати збереження історичного планування і забудови, історичного середовища і ландшафту, виведення промислових підприємств, майстерень, складів та інших дисгармонуючих споруд, які наносять фізичну, естетичну та екологічну шкоду.

5. Охорона ансамблів і комплексів пам’яток історії та культури, визначених згідно з законодавством заповідниками (історико-культурними, архітектурно-історичними, історико-архітектурними, архітектурними та археологічними, історико-меморіальними тощо) здійснюється згідно з чинним законодавством такими обов’язковими умовами:

5.1. На території історико-культурних заповідників забороняється будь-яке будівництво, не пов’язане з прокладкою інженерних мереж, необхідних для заповідників, впорядкуванням території, відтворенням і реставрацією пам’яток історії та культури.

5.2. Всі будівельні, реставраційні, земляні та інші роботи у межах історико-культурних заповідників здійснюються відповідно до чинного законодавства на основі проекту, в кожному конкретному випадку погодженому з управлінням охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища та Головним управлінням містобудування і архітектури (крім пам’яток історії та культури) та обговореному за участю громадськості, в тому числі Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

6. У межах охоронних зон, зон регулювання забудови та зон охоронюваного природного ландшафту відповідно до законодавства забороняється проведення земляних, будівельних робіт без дозволу управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища.

7. При створенні об’єктів архітектури:

7.1. Поряд із пам’ятками історії та культури при проектуванні зберігається історична планувальна структура, цінний природний ландшафт, видові точки і зони, звідки розкриваються види на пам’ятки та їх комплекси.

7.2. Передбачати спадкоємність в архітектурно-містобудівному розвитку населеного місця, враховувати особливості історичного середовища (комплекс планування, яке склалося, і відповідної йому забудови, яке характеризується специфічними для конкретного місця і етапів його розвитку співвідношенням об’ємів архітектурних споруд і відкритих просторів, умовами зорового сприйняття пам’яток та їх комплексів зв’язками з природним ландшафтом).

8. Проекти планування в межах зон охорони можуть виконуватись тільки на підставі відповідної містобудівної документації, передпроектних досліджень, на основі яких складаються історико-архітектурні опорні плани.

9. В архітектурних охоронних зонах зберігається стара планувальна структура та історична забудова. Дозволяється будівництво лише особливо важливих споруд за індивідуальними проектами, що регламентуються по висоті з врахуванням архітектурної та масштабної ув’язки з існуючою забудовою і загальним силуетом міста.

10. В межах історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури на території м. Києва:

10.1. Вихідні дані на проектування об’єктів архітектури та передпроектні роботи проводяться на підставі затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови, а також відповідних рішень Київської міської ради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації.

10.2. Архітектурно-планувальне завдання надається Головним управлінням містобудування і архітектури на проектування об’єктів архітектури (будинків і споруд житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплексів, об’єктів благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва) для нового будівництва, розширення реконструкції, реставрації (крім пам’яток історії та культури), капітального ремонту (далі – будівництво). В межах зон регулювання забудови архітектурно-планувальне завдання надається за умови погодження з управлінням охорони пам’яток історії культури та історичного середовища. Архітектурно-планувальне завдання в межах зон охорони включає вимоги і умови щодо охорони пам’яток історії та культури, історичного середовища. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт та пристосування пам’яток здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» (1805-14).

10.3. Вимоги та умови до архітектурно-планувального завдання щодо архітектурних та інженерних рішень об’єкта архітектури його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, що випливають з положень актів законодавства, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови м.Києва, зумовлені необхідністю збереження характеру існуючої забудови, довкілля і охорони пам’яток історії та культури розробляються управлінням охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища.

10.4. Для створення об’єкта архітектури виконується комплекс робіт, який включає здійснення у необхідних випадках передпроектних робіт. У разі коли намічено здійснити реконструкцію, реставрацію, розширення, капітальний ремонт об’єкта архітектури відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об’єкта надаються управлінням охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища.

10.5. При перебудові історичних кварталів, в межах зон регулювання забудови враховується історико-архітектурна і містобудівна цінність кожного будинку і споруди.

10.6. Проекти об’єктів архітектури в межах зон регулювання забудови до розгляду їх на містобудівній раді при головному архітекторі м.Києва розглядаються на міській пам’яткоохоронній науково-методичній раді за умови розгляду цих питань Консультативною радою управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища за участю Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

10.7. В історико-культурних заповідниках і зонах охорони пам’яток історії та культури до початку робіт повинні бути проведені археологічні дослідження. На цих територіях забороняється містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу управління охорони пам’яток історії, культури та історичного середовища і без погодження з інститутом археології Національної академії наук України.

11. Виключно на конкурсній основі здійснюється розробка проектів об’єктів архітектури, реалізація яких має суттєвий вплив на розвиток і формування забудови м.Києва, а також об’єктів, які розміщуються в зонах охорони пам’яток історії та культури або можуть негативно впливати на території і об’єкти природно-заповідного фонду.

12. В межах зон регулювання забудови повинен бути врахований композиційний характер традиційного історичного середовища. Збереження планувально-просторової композиції, візуальних зв’язків, співмасштабне нове будівництво. В зонах регулювання забудови допускається нове будівництво із збереженням основних прийомів характерних для історичної забудови традиційного історичного середовища пам’яток: регламентація висоти, розміру, будівельних матеріалів і оздоблення фасадів будинків чи споруд, їх пластика, кольорове вирішення, характер покрівель та інше архітектурно-художнє вирішення; благоустрій та озеленення території.

13. В зонах охоронюваного природного ландшафту не дозволяється будь-яке будівництво, що негативно виливає на характер ландшафту. Передбачається збереження, регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, схилів ярів, знесення дисгармонуючих будинків і споруд, що спотворюють історичний ландшафт. Проектування та будівництво нових житлових районів, промислових та інших об’єктів обмежується.

14. Історико-культурні заповідники і охоронні зони пам’яток історії та культури належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державного земельного кадастру, проектів землеустрою та іншої землевпорядної документації.

Заступник голови Т. Меліхова

 


Деятельность Комитета «Бабий Яр»BESTHOSTING
хостинг на серверах
в Україні, США та Німеччині.
Домен БЕЗКОШТОВНО!
Наш баннер

© Общественный комитет «Бабий Яр», 2007-2024
Generated by
Alex:DB:Manager