общественный комитет
для увековечения памяти
жертв бабьего яра
комитет «бабий яр»
Українська  Русская
главная заповедник имена история документы полемика ссылки о нас
ДОКУМЕНТЫ

Соглашение между правительствами Украины и США об охране и сохранении культурного наследия

4 марта 1994 г.

Угода

між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки
про охорону і збереження культурної спадщини

Дата підписання : 04.03.1994

Дата набуття чинності : 04.03.1994

Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки,

бажаючи посилити охорону культурної спадщини і забезпечити недискримінаційний доступ до скарбів національної та світової культури,

прагнучи сприяти порозумінню, утвердженню толерантності і дружби між усіма націями, расовими або релігійними групами,

будучи переконані в тому, що кожна культура має свою гідність і цінність, які мають поважатися і зберігатися, і що всі культури є часткою загальної спадщини, що належить усьому людству,

вважаючи, що руйнування або зникнення об'єктів культурної спадщини, що належать будь-якій расовій, етнічній або релігійній групі, призводить до непоправного збіднення будь-якої країни і людства в цілому,

підтверджуючи їхню рішимість вжити заходів з тим, щоб запобігти спробам тих, хто намагався або намагається знищити культурну спадщину будь-якої групи,

прагнучи сприяти розвиткові та зміцненню поваги до світової культури і національної спадщини,

вважаючи, що охорона культурної спадщини може бути ефективною лише за умови, якщо її забезпечено як на національній, так і на міжнародній основі серед держав, які діють у тісній співпраці, а також

прагнучи виробити конкретні заходи з метою подальшого утвердження принципів і цілей Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року ( 995_089 ) стосовно предметів культурної спадщини жертв геноциду періоду Другої світової війни,

погодились про таке:

1. Кожна із Сторін вживатиме належних заходів для охорони і збереження культурної спадщини всіх національних, релігійних або етнічних груп (далі іменуються "Групами"), які проживають або проживали на її території і були такими жертвами Другої світової війни.

Поняття "культурна спадщина", що стосується цілей цієї Угоди, означає культові заклади, місця історичного значення, пам'ятники, кладовища та меморіали загиблим, а також архівні матеріали, які мають до цього відношення.

2. Сторони співробітничатимуть у визначенні списків відповідних предметів, які підпадають під дію параграфа 1, особливо тих, що перебувають під загрозою зіпсування або знищення. Такі списки можуть бути опубліковані спільно або однією із Сторін.

3. Кожна Сторона гарантуватиме відсутність дискримінації, формальної або фактичної, стосовно культурної спадщини будь-якої групи або громадян іншої Сторони в тому, що стосується обсягу та застосування її законів та інструкцій щодо:

а) охорони та збереження їхньої культурної спадщини;

б) права сприяти охороні та збеженню їхньої культурної спадщини;

в) доступу до неї громадськості.

4. У випадках, коли власті та зацікавлені організації заявляють, що групи не в змозі самі забезпечити належну охорону та збереження їхньої культурної спадщини, кожна із Сторін вживатиме спеціальних заходів з метою забезпечення такої охорони та збереження її на своїй території, а також запрошуватиме до співробітництва іншу Сторону та її громадян там, де є потреба в допомозі з цією метою.

5. Майно, згадане в параграфі 4, яке має особливу значимість, буде визначене в списку власності, який буде оприлюднений і переданий відповідним місцевим органам.

Все майно, визначене таким чином, буде захищене, збережене і позначене спеціальною табличкою. До нього буде забезпечено доступ громадськості.

Комісія, згадана в параграфі 6, може визначати власність для внесення в будь-який час списку, який буде переданий Сторонами по дипломатичних та інших каналах у разі необхідності.

6. Для здійснення контролю за виконанням цієї Угоди буде створена Спільна комісія з питань культурної спадщини. Кожна із Сторін призначить одного або більше членів до складу Комісії, якому (яким) можуть допомагати заступники або радники. Рішення Комісії потребуватимуть згоди членів обох Сторін. Сторони співробітничатимуть у забезпеченні доступу Комісії до власності та інформації, необхідної для виконання її функцій.

З боку Сполучених Штатів Америки виконавчим органом, відповідальним за виконання цієї Угоди, буде Комісія з питань збереження спадщини Америки за кордоном. Органи влади та організації, на які, згідно з чинним законодавством України, покладена відповідальність за охорону пам'яток культури, забезпечуватимуть виконання цієї Угоди з боку України.

Кожна із Сторін, повідомивши дипломатичними каналами іншу Сторону, може замінити свій виконавчий орган.

7. Ніщо в цій Угоді не може тлумачитись таким чином, що звільняло б іншу Сторону від її зобов'язань за Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року або за будь-якою іншою угодою щодо охорони культурної спадщини.

8. Ця Угода має регулюватися законами і правилами обох країн і буде здійснюватись в залежності від наявності фондів.

9. Спори стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди передаватимуться на розгляд органам, згаданим у параграфі 6 (б).

10. Ця Угода набере чинності з моменту підписання і залишатиметься чинною до закінчення одного року після одержання однією із Сторін письмового повідомлення від іншої Сторони про припинення її дії.

Вчинено в м. Вашингтоні 4 березня 1994 року у двох примірниках, українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 За Уряд                   За Уряд 
України Сполучених Штатів Америки
( підпис )                   ( підпис )

Деятельность Комитета «Бабий Яр»BESTHOSTING
хостинг на серверах
в Україні, США та Німеччині.
Домен БЕЗКОШТОВНО!
Наш баннер

© Общественный комитет «Бабий Яр», 2007-2024
Generated by
Alex:DB:Manager