общественный комитет
для увековечения памяти
жертв бабьего яра
комитет «бабий яр»
Українська  Русская
главная заповедник имена история документы полемика ссылки о нас
ЗАПОВЕДНИК

Б. Четверіков, Національний університет «Львівська політехніка»

Встановлення історичних меж урочища Бабин Яр на основі архівних картографічних матеріалів

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Вип. II (20). – С. 160–166.


Ключові слова: моніторинг деформаційних процесів, руслові процеси, дистанційне зондування Землі, космічні знімки, водні об’єкти, антропогенна діяльність, ріка Дністер.

Постановка проблеми

З часів здобуття Україною незалежності державні органи культури, розпочали широкомасштабні пошуки та відновлення об’єктів культурної спадщини українського народу загалом та національних меншин, що проживають на території України зокрема. Одним з найбільших історичних місць трагічного масового знищення людей в Україні є урочище Бабин Яр. Тому, Президентом України було прийнято рішення про створення однойменного державного заповідника, відтак згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року «Про створення в установленому порядку державного історико-культурного заповідника «Бабин Яр»» [8] постало питання знаходження та опрацювання історичних архівних матеріалів, здебільшого картографічних, для встановлення меж об’єкта культурної спадщини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематикою відновлення історичних меж Бабиного Яру на дослідницькому рівні дуже широко займався історик В.Нахманович, що і опублікував у своій праці [1]. Застосування геоінформаційних технологій для вирішення цього питання досі не було висвітлено на офіційному рівні. В загальному по використанню архівних картографічних матеріалів для моніторингу змін з часом об’єктів місцевості з застосуванням ГІС було видано багато наукових праць. Моніторинг змін культурного ландшафту на основі архівних картографічних матеріалів був описаний в статті групи авторів: О.Дорожинський, І. Колб, О.Дорожинська «Фотограмметрія, геоінформатика, дистанційне зондування в дослідженнях культурного ландшафту» [2]. Також, з використанням архівних матеріалів в м. Рівне була створена інтерактивна іторична ГІС карта, яка дає змогу порівнювати сучасні межі окремих об’єктів з їх історичним розташуванням. [9]. Дуже поширеним є застосування архівних картографічних матеріалів, для моніторингу зміни гідрографічних об’єктів , лісних покривів та автомобільних доріг. Приклади таких досліджень опубліковано в статтях групи авторів «Приклади актуалізації тематичних карт для ГІС із застосуванням зображень, отриманих із супутників LANDSAT 4, LANDSAT 7 та SPOT»[5] та «Моніторинг деформаційних процесів русел рік» [3]

Постановка завдання

Метою даної роботи є визначення історичних меж території Бабиного Яру та прилеглих до нього кладовищ як об’єкта культурної спадщини, який має стати базовим для державного заповідника «Бабин Яр», за допомогою інструментальної ГІС.

Завданням роботи було відтворення історичного розташування урочища Бабин Яр, а також меж територій Єврейського, Кирилівського православного, Магометанського та Караїмського кладовищ та зону масового розстрілу мирного населення у м. Києві та відображення цих об’єктів на сучасному топографічному плані міста [7]. Зазначену роботу було проведено на основі архівних матеріалів: топографічних та інших планів міста, створених протягом ХХ ст., а також аерофотозйомки часів Другої світової війни.

Виклад основного матеріалу дослідження

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, зокрема в картографічній сфері, значно полегшив опрацювання історичних матеріалів та розширив можливості знаходження багатьох методик, одну з яких представлено в даному дослідженні.

Для розв’язку даного завдання була сформована технологічна схема, що продемонстрована на рис. 1.

Рис.1. Технологічна схема відтворення історичних меж Бабиного Яру та прилеглих кладовищ

Цю дослідницьку роботу було поділено на чотири етапи:

1. Зведення всіх архівних і сучасних матеріалів до одного масштабу.

2. Накладання матеріалів за різні роки одне на одного для визначення меж кладовищ та межі Бабиного Яру.

3. Опрацювання отриманих матеріалів.

4. Виготовлення кінцевих графічних матеріалів.

Архівні матеріали, що були використані в процесі досліджень: фрагмент генерального плану м. Києва 2008 року масштабу 1:2000, план відведення території під Єврейське кладовище 1892 року, план м. Києва 1914 року, топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1924 року, німецька аерофотозйомка 1943 року, план земельної ділянки Єврейського кладовища 1951 року, топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1953 року, топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1957 року, топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1969 року

Далі подано опис кожного з етапів роботи.

Перший етап – зведення всіх архівних і сучасних матеріалів до одного масштабу.

На цьому етапі за допомогою професійної ГІС (геоінформаційної системи) МapInfo 8.5 [6] необхідно було всі графічні матеріали до одного масштабу для подальшого їх опрацювання. Для цього треба було привести матеріали до однакової системи координат, яка в даному випадку була обрана умовна для більш зручної прив’язки архівних матеріалів. Отже, це було реалізовано таким шляхом. Спершу було відкрито у вищезазначеній

ГІС фрагмент генерального плану Києва, якому програма за замовчуванням в проекції “План-схема” надала власні координати прив’язки, похибка яких дорівнює нулю. Потім відкрито топографічний план урочища Бабин Яр 1953 року, обрано ту ж саму проекцію, лише обрано пункт “Реєструвати вручну”. Відкрито дубль цієї ГІС-програми з попередньо прив’язаним планом Києва і шляхом знаходження опорних точок об’єктів, що не змінилися, прив’язали план 1953 року за знятими з плану 2008 року координатами. Приклад такої опорної точки продемонстровано на рис. 2.

     
а)б)
Рис.2. Представлення об’єктів, що не змінилися а) з топографічного план 1953 року;
б) з фрагменту плану 2008 року

Ту ж саму операцію було здійснено і з рештою графічних матеріалів. Слід відзначити лише прив’язку німецького аерознімка. Оскільки матеріал архівний, з часів війни, були відсутні кути повороту літака, щоб зробити його ортофототрансформування, тим самим знівелювавши деформацію місцевості. Але оскільки висота фотографування була значною і від нас не вимагалося надвеликої точності (даний матеріал планувався фактично для наглядності), то було вирішено опустити цей момент, що підтвердилося позитивним результатом під час подальшого іх опрацювання. Окрім цього моменту знімок був доброї якості (зважаючи на рік його виготовлення) і доволі легко підлягав дешифруванню. Його фрагмент представлено на рис. 3.

Рис. 3. Фрагмент аерознімка 1943 року.

Другий етап – накладання матеріалів за різні роки одне на одного для визначення меж кладовищ та межі Бабиного Яру.

На цьому етапі було використано матеріали, вже зведені до одного масштабу на попередньому етапі. За допомогою програмного пакета Corel Draw 12 [4] необхідно було отримати три накладені матеріали для подальшого їх опрацювання, як підоснови для кінцевих графічних матеріалів, а саме: фрагмент топографічного плану урочища Бабин Яр 1924 року накладений на фрагмент генерального плану Києва 2008 року масштабу 1:2000; фрагмент топографічного плану урочища Бабин Яр 1953 року накладений на фрагмент генерального плану Києва 2008 року масштабу 1:2000; фрагмент генерального плану Києва 2008 року масштабу 1:2000 накладений на німецьку аерофотозйомку 1943 року.

Для реалізації цього завдання було попарно відкрито вище перераховані графічні документи в пакеті Corel Draw 12 і за допомогою функції, що робить фон другого документа прозорим (приклад функції представлено на рис. 4) накладено відповідні матеріали одне на одного, керуючись все тими ж опорними точками, спільними осями доріг та ізолініями Бабиного Яру, що залишились незмінними. Оскільки всі документи раніше були приведені до одного масштабу, це значно полегшило завдання. Приклад результатів накладки представлено на рис. 5.

Рис. 4. Приклад функції маніпулювання кольорами зображення
     
а)б)
в)
Рис. 5. Представлення фрагментів накладених зображень документів одне на одного:
а) накладене зображення Бабиного Яру 1953 року на план 2008 року;
б) накладене зображення Бабиного Яру 1924 року на план 2008 року;
в) накладене зображення плану 2008 року на німецьку аерофотозйомку 1943 року.

Отже, на цьому етапі підготовлено підоснову для подальшого опрацювання і була змога перейти до наступного, третього, етапу обробки.

Третій етап – опрацювання отриманих матеріалів.

На цьому етапі знову була використана професійна ГІС МapInfo 8.5. Завданням цього етапу було – окреслити межі кладовищ за всі роки і нанести їх на створену раніше підоснову.

Це було реалізовано у такий спосіб. Почергово відкрито в ГІС МapInfo 8.5 раніше, на першому етапі, прив’язані файли вихідних документів, знято з них межі кладовищ і збережено кожну з них за хронологічним порядком в окремому шарі і файлі (таблиці), надаючи їй окремі візуальні характеристики, а у випадку аерознімка проведено дешифрування меж. Потім, оскільки всі документи було зведено до одного масштабу, накладено файли меж на раніше створену підоснову, в результаті чого отримано цілісну картину динаміки зміни меж кладовищ за відповідні роки.

За допомогою діалогу «Менеджер шарів» була змога маніпулювати відображенням межі кладовища за той чи інший рік (рис. 6). Результат нанесення всіх меж на підоснову продемонстровано на рис. 7.

Рис. 6. Менеджер управління шарами ГІС МapInfo 8.5.
Рис. 7. Межі кладовищ за всі роки, накладені на підоснову 2008 року

Але, оскільки, як видно з рисунка, якщо накласти всі межі кладовищ одночасно, документ не є читабельним, було вирішено розділити періоди: межі кладовищ, що існували до 1924 року; межі кладовищ, що існували в період з 1924 року по 1969 рік; і межі кладовищ, що існували з 1951 року по 1969 рік. До перераховних матеріалів було вирішено додати ще два варіанти, на одному з яких на підоснову аерозйомки 1943 року і плану міста 2008 року накладено межі кладовищ за період з 1924 року по 1969 рік для більшої їхньої наочності. А на другому матеріалі вказано на підоснові 2008 року максимальні межі кладовищ за всі роки.

Четвертий етап – виготовлення кінцевих графічних матеріалів.

На кінцевому етапі дослідницької роботи треба було оформити вже зазначені раніше кінцеві матеріали для подальшого їх друку.

Для цього в ГІС МapInfo 8.5 використано функцією «Звіт», обрано формат листа А1, оскільки територія місцевості є великою, а було вирішено вивести всю документацію в масштабі 1:2000. На цьому листі позначено межі кладовищ, розбиті на вищевказані періоди, додано до кожного з них назву документації та умовні позначення, що її характеризують. Приклади кінцевих матеріалів продемонстровано на рис. 8.

Рис. 8. Кінцеві результати виконаної роботи

1. План території містозабудови урочища Бабин Яр станом на 2008 р. з нанесеними межами кладовищ та динамікою їх зміни за 1892-1924 рр.

2. План території містозабудови урочища Бабин Яр станом на 2008 р. з нанесеними межами Єврейського та Кирилівського кладовищ та динамікою їх змін за 1924-1969 рр.

3. План території містозабудови урочища Бабин Яр станом на 2008 р. з нанесеними межами Єврейського та Кирилівського кладовищ та динамікою їх змін за 1951-1969 рр.

4. План території містозабудови урочища Бабин Яр станом на 2008 р. з нанесеними максимальними межами Єврейського та Кирилівського кладовищ протягом ХІХ-ХХ ст.

5. Аерофотоплан території містозабудови урочища Бабин Яр станом на 1943 р. з нанесеною ситуацією станом на 2008 р. та межами Єврейського та Кирилівського кладовищ за 1924-1969 рр.

Оцінка точності виконаної роботи. Точність відображення меж географічних об’єктів на плані масштабу 1:2000 була розрахована наступним чином:

0,4 мм * 2000 = 0,8м (80см)

Гранична точність прив’язки растрового зображення в MapInfo, при якій програма передає відображення растра без спотворень становить 2 піксела. В таблиці 1 подано найбільші похибки прив’язки по кожному з графічних матеріалів

Таблиця 1
Максимальна похибка прив’язки по кожному з графічних зображень


Назва графічного документа
Похибка, піксель
Фрагмент генерального плану м. Києва 2008 року масштабу 1:2000
0
План відведення території під Єврейське кладовище 1892 року
2
Топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1924 року
1
Німецька аерофотозйомка 1943 року
4
План земельної ділянки Єврейського кладовища 1951 року
2
Топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1953 року
2
Топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1957 року
1
Топографічний план урочища Бабин Яр та прилеглих територій 1969 року
1
 

У всіх випадках прив’язка виконувалась по 6-7 опорним точкам, крім випадку з планом відведення території під Єврейське кладовище 1892 року, оскільки, форма відведеної території на той час мала вигляд трапеції, що унеможливило знаходження надлишкових опорних точок. Як продемонстровано в таблиці 1, всі графічні матеріали були прив’язані в межах допустимого значення похибки, окрім німецького аерознімка, але оскільки він, як вже зазначалося раніше, слугував лише для наочного відображення ситуації, великого значення це не мало. Виходячи з цієї інформації можна стверджувати про те, що відцифровані межі з кожного цифрового плану були перенесені на сучасний генплан без спотворень з точністю відображення їх на місцевості до 80 сантиметрів.

Висновки. У результаті дослідницької роботи було розроблено вказаним вище методом п’ять графічних документів, що характеризують зміну меж кладовищ залежно від часу, висвітлюють територію місцевості, яку вони займали, вказану на сучасному плані, та зону масового розстрілу мирного населення та військовополонених під час нацистської окупації м. Києва. Зону масових розстрілів визначено на підставі комплексного дослідження фотографічного і картографічного матеріалу, а також тривимірної реконструкції території Бабиного Яру. Також на них вказано повну територію, на якій розташовувався Бабин Яр.

Література

  1. Бабий Яр: человек, власть, история: Документы и материалы. – Кн. 1: Историческая топография и хронология событий / Сост. Т. Евстафьева, В. Нахманович. – К.: Внешторгиздат, 2004. – 597 с.: ил.: карты.
  2. О.Дорожинський, І. Колб, О.Дорожинська. Фотограмметрія, геоінформатика, дистанційне зондування в дослідженнях культурного ландшафту // «Геодезія, картографія і аерознімання». Львів, № 71.,2009 р., с. 108-121.
  3. Бурштинська Х , Маланій О., ШевчукВ. Моніторинг деформаційних процесів русел рік //«Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» Львів.2010 р.
  4. Глушаков С.В., Капитанчук А.В., Вещев Е.В., Кнабе Г.А. Компьютерная графика. 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков:Фолио, 2006. -511 с.
  5. Пархісенко Я.В., Придатко В.І., Іщук О.А., Петроченко О.Ю., Кобець М.І. Приклади актуалізації тематичних карт для ГІС із застосуванням зображень, отриманих із супутників LANDSAT 4, LANDSAT 7 та SPOT // «ГІС – форум 2001». Київ., 2001р., с 166-174.
  6. MapInfo 8.5 Professional. Руководство пользователя.
  7. http://www.kby.kiev.ua/komitet.
  8. http://www.kmu.gov.ua.
  9. http://lagao.narod.ru/InterMap/Rivne_Virt/pro_proekt.

Деятельность Комитета «Бабий Яр»BESTHOSTING
хостинг на серверах
в Україні, США та Німеччині.
Домен БЕЗКОШТОВНО!
Наш баннер

© Общественный комитет «Бабий Яр», 2007-2024
Generated by
Alex:DB:Manager