громадський комітет
для вшанування пам'яті
жертв бабиного яру
комітет «бабин яр»
Українська  Русская
головна заповідник імена історія документи полеміка посилання про нас
ЗАПОВІДНИК

Б. Четверіков, Національний університет «Львівська політехніка»

Методика створення ситуаційного плану Сирецького концентраційного табору за архівними аероматеріалами

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011. – Вип. II (22). – С. 184–187.


Ключові слова: космічні знімки, архівне аерознімання, професійна ГІС, ситуаційний план, точність прив’язки, межі концентраційного табору, опорні точки, векторний шар.

Постановка проблеми

 В Україні на даний час існує певна кількість організацій, що мають історичне спрямування і займаються відновленням історично визначальних об’єктів місцевості. Деякі з них працюють над питаннями культурної спадщини різних народів, що проживали на території нашої держави під час Другої світової війни і найбільш постраждали від рук нацистських загарбників. Але так склалося, що з розвитком цифрових технологій для відображення колишньої ситуації на сучасних матеріалах, історичні ситуації можуть бути подані за допомогою ГІС-технологій. Одним із значимих історичних об’єктів того часу є сумнозвісний Сирецький концентраційний табір, що біля Лук’янівки в Києві. На жаль, до цього часу не існувало ситуаційного плану цього об’єкту, всі дослідження з даного питання обмежувалися лише виготовленням схематичних планів на  основі свідчень очевидців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематикою відновлення історичних меж Сирецького концентраційного табору на дослідницькому рівні широко займався історик В.Нахманович, який має низку праць [1,7]. Але, як зазначалося, раніше ці межі та об’єкти були подані лише в схематичному вигляді. Застосування геоінформаційних технологій  для вирішення цього питання досі не висвітлювалось у фахових виданнях.

В спеціальній літературі зустрічається багато випадків використання архівних картографічних матеріалів для визначення історичного положення об’єктів на сучасних містобудівних матеріалах за допомогою ГІС-технологій. Зокрема, подібна технологія була висвітлена в праці з відновлення історичних меж урочища Бабин Яр [4].

Моніторингом змін культурного ландшафту на основі архівних картографічних матеріалів займалася група авторів, на чолі з проф. Дорожинським О.Л. [3].

З використанням архівних матеріалів була створено   інтерактивну історичну ГІС- карту м. Рівного, яка дає змогу порівнювати сучасні межі окремих об’єктів з їх історичним розташуванням [9]. Поширеним є застосування архівних картографічних матеріалів та аероматеріалів для моніторингу різних об’єктів природничого характеру.

Постановка завдання

 Метою даної роботи є інтерпретація фрагмента архівного аерознімка міста Києва часів Другої світової війни, який отримано 26.09.1943 року, а також сумісне опрацювання сучасного космічного зображення та архівного аерознімка за допомогою  інструментальної ГІС.

Завданням роботи було: відтворення історичного розташування Сирецького концентраційного табору та окремих його елементів; відображення цього об’єкта на сучасній містобудівній ситуації міста Києва; аналіз отриманих результатів

Виклад основного матеріалу дослідження

Для досягнення поставленої мети було проаналізовано архівні матеріали, що складалися із свідчень очевидців, які перебували на території Сирецького концентраційного табору в часи Другої світової війни у м.Києві та архівний аерознімок, отриманий нацистами в 1943 році [5], а також сучасний космічний знімок на цю територію із комерційного супутника GeoEye-1, з 2010 року [8]. На основі цих матеріалів запропоновано технологічну схему створення ситуаційного плану концентраційного табору та проведення аналізу поєднання сучасних та архівних даних  (рис.1).

Рис.1. Технологічна схема створення ситуаційного плану Сирецького концентраційного табору та поєднання з сучасною містобудівною ситуацією

За цією технологічною схемою роботу було поділено на шість етапів. Опишемо коротко кожен з них.

Аналіз архівних матеріалів. На цьому етапі було опрацьовано свідчення полонених Сирецького концентраційного табору [1] щодо розташування об’єктів табору та співставлення цих свідчень з інформацією з архівного аерознімка. З’ясовано, що на території концентраційного табору розташовувалися два табори барачного типу: чоловічий та жіночий, вартове приміщення, господарські будівлі, а також було отримано інформацію про територію, яку займав табір.

Трансформування архівного німецького аерознімка за допомогою ПП Erdas Imagine.

Оскільки архівний аерознімок був хоча і доволі високої якості, але його не трансформували, так як не було даних про елементи зовнішнього орієнтування.

Цю проблему розв’язано за допомогою програмного пакета Erdas Imagine.

За координатами сучасних об’єктів, отриманих з космічного знімка супутника GeoEye – 1 і співставлення з об’єктами, що збереглися з часів війни і зображені на архівному знімку, за допомогою поліноміальних перетворень, виконано трансформацію  зображення. Використовувався поліном другого степеню  [2]:

При трансформуванні використано 7 точок, ідентифікованих на архівному та космічному знімках. Більшої кількості контурних точок не вдалося відшукати. Після розв’язання системи рівнянь отримані похибки в планових координатах, за якими обчислено середні квадратичні похибки. Вони склали

Оскільки, перед нами було поставлено завдання отримати оглядовий картографічний матеріал, то питання точності в класичному розумінні не є актуальним. Для зручності користування картографічне відтворення положення об’єкту видруковано в масштабі 1:3000.

Вікно з трансформованим зображенням представлено на рис.2.

Рис.2. Вікно трансформованого аерозображення в ПП Erdas Imagine

Опрацювання архівного знімка та цифрування об’єктів Сирецького концентраційного табору в ГІС Map Info.

На цьому етапі стояло завдання інтерпретувати та оцифрувати територію Сирецького концентраційного табору на трансформованому архівному аерозображенні, використовуючи дані з першого етапу. За допомогою програмного пакета інструментальної ГІС Map Info почергово було оцифровано об’єкти табору та збережено в окремих шарах [6]. На рисунках 3, 4  продемонстровано етапи цифрування.

Рис.3. Вікно з архівним аерознімком та оцифрованим шаром рослинності на території табору
Рис.4. Вікно з архівним аерознімком та оцифрованим шаром дорожнього покриття табору

Окрім шарів, що продемонстровано на рисунках, було оцифровано межі табору та будівлі.

Поєднання зображень  об’єктів Сирецького концентраційного табору з 1943 року з сучасною містобудівною ситуацією.

Отримавши інформацію з векторних шарів про розташування об’єктів Сирецького концентраційного табору, треба було визначити, як вони накладаються на сучасну містобудівну ситуацію. Для цього було оцифровано сучасну дорожню мережу на основі космічного зображення і поєднано почергово шари сучасних об’єктів з архівною зйомкою, а також колишніх об’єктів з сучасним космічним зображенням. Це продемонстровано на рисунках 5 і 6.

Рис.5. Вікно з сучасним космічним зображенням з нанесеною ситуацією Сирецького концентраційного табору
Рис.6. Вікно з архівним аерознімком з нанесеною дорожньою мережею (за космічним зображенням)

Аналіз сучасної забудови історичних об’єктів.

Проаналізувавши отриману інформацію, зроблено висновок, що 80 % території колишнього Сирецького концентраційного табору забудовано, частково будівлями, а решта - дорожньою мережею.

Отримання опрацьованих графічних матеріалів.

На кінцевому етапі даної роботи треба було об’єднати всю опрацьовану інформацію і підготувати кінцеві ситуаційні плани Сирецького концентраційного табору. Враховуючи значну площу табору доцільним є використати А1 формат.

Для виконання цього завдання використано команду «Звіт» в програмному пакеті Map Info. До кожного з варіантів плану подано умовні позначення і назву документації.

Приклади кінцевих результатів продемонстровано на рис. 7.

Рис. 7. Кінцеві результати виконаної роботи

1. Розшифровка об’єктів Сирецького концентраційного табору на аерофотознімку 1943 року

2. Контури об’єктів Сирецького концентраційного табору на аерофотознімку 1943 року

3. Ситуаційний план Сирецького концентраційного табору станом на 1943 рік.

4. Ситуаційний план Сирецького концентраційного табору станом на 1943 рік з нанесеною дорожньою мережею станом на 2010 рік

5. Ситуаційний план Сирецького концентраційного табору станом на 1943 рік з нанесеною дорожньою мережею станом на 2010 рік на аерофотознімку 1943 року

Висновки. У результаті дослідницької роботи розроблено за представленою технологічною схемою три графічних документи, на яких подано територію Сирецького концентраційного табору та історично – вагомих об’єктів, що на ній знаходились. Позначено чоловічий та жіночий табори, а також вказано територію можливих розстрілів полонених.

Проаналізовано достатню кількість архівної інформації, як літературного так і картографічного характеру.

Література

1. Бабий Яр: человек, власть, история: Документы и материалы. – Кн. 1: Историческая топография и хронология событий / Сост. Т. Евстафьева, В. Нахманович. – К.: Внешторгиздат, 2004. – 597 с.: ил.: карты.

2. Дорожинський О., Тукай Р. Фотограмметрія. Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 332 с.

3. Дорожинський О., Колб І., Дорожинська О.. Фотограмметрія, геоінформатика, дистанційне зондування в дослідженнях культурного ландшафту // «Геодезія, картографія і аерознімання». Львів, № 71, 2009 р., с. 108–121.

4. Четверіков Б. Встановлення історичних меж урочища Бабин Яр на основі архівних картографічних матеріалів // «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». Львів, Випуск ІІ(20), 2010 р., с. 160–166.

5. Національний архів США.

6. MapInfo 8.5 Professional. Руководство пользователя.

7. http://www.kby.kiev.ua/komitet

8. http://www.maps.google.com.ua

9. http://lagao.narod.ru/InterMap/Rivne_Virt/pro_proekt

Діяльність Комітету «Бабин Яр»BESTHOSTING
хостинг на серверах
в Україні, США та Німеччині.
Домен БЕЗКОШТОВНО!
Наш баннер

© Громадський комітет «Бабин Яр», 2007-2024
Generated by
Alex:DB:Manager